Stavební připravenost pro montáž sekčních garážových vrat DIY

*Objednatel se zaručuje že zajisti stavební připravenost vhodnou pro montáž vrat

Veškeré zednické práce v okolí montážního otvoru by měly být hotové před zahájením montáže:

 • hotové omítky
 • rovné ostění
 • připravený strop
 • připravené nadpraží
 • hotová podlaha vč. případné dlažby

Ostění i nadpraží by mělo být v ose, nadpraží a podlaha vodorovná.

Pro měření otvoru doporučujeme použít vodováhu a laser. Otvor se měří z vnitřní strany garáže, protože i vrata se montují z vnitřní strany.

 • B1, B2 - Šířka (mm)
 • H1, H2 - Výška (mm)
 • Nadpraží (výška nad otvorem)
     - při ručním ovládání minimálně 90mm
     - při motorovém ovládání minimálně 125mm
 • Ostění - musí mít minimálně 85mm na každé straně

Při montáži elektrického pohonu musí být připravená elektroinstalace včetně zásuvky na stropě, která bude umístěna mimo osu vrat cca. 30cm. Vzdálenost zásuvky od vrat cca. 3m.